KANGOO VAN E-TECH ELEKTRICKÝ

Advance

  • elektrické
již od 797 000 Kč

Extra

  • elektrické
již od 821 000 Kč

Extra open sesame by renault

  • elektrické
již od 845 000 Kč

Extra L2

  • elektrické
již od 849 000 Kč

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.

 

Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

 

Vývoj křivky nabíjecího výkonu:

 

U elektrických vozidel obecně platí, že dobíjení baterie stejnosměrným proudem není lineární:

 

  • Maximální výkon přijímaný baterií se snižuje v závislosti na stavu nabití baterie. Čím vyšší je % nabití baterie, tím nižší je nabíjecí výkon. Dávejte přednost nabíjení stejnosměrným proudem v rozmezí 15 až 80 % nabití baterie.
  • Přímý vliv na nabíjecí výkon má také venkovní teplota (neplatí u speciálních systémů určených pro předehřev baterie). Čím nižší je teplota, tím nižší je nabíjecí výkon, aby byla zajištěna ochrana komponentů vozidla.

 

Ceníková cena a případné obchodní akce jsou platné do 31. 12. 2023 za předpokladu, že nenastane podstatná změna okolností. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce.